Łukasz

ŁUKASZ KOZIOŁ

Dietetyk & Trener personalny

Cześć!
Od blisko 10-ciu lat ogólnie pojęta promocja zdrowia to moje życie. Ukończyłem studia wyższe w Krakowskiej uczelni na kierunku Dietetyka i Żywienie Człowieka. W tym czasie zdobyłem także uprawienia trenera personalnego. W roku 2017 postanowiłem założyć profesjonalną Poradnię Dietoterapii i Treningu. Zaufanie jakim obdarzyli mnie pacjenci przeszło najśmielsze oczekiwania. Ilość przeprowadzonych konsultacji oraz rozpisanych planów żywieniowych można liczyć w tysiącach. Ciągle poszerzam wiedzę odnośnie dietetyki oraz treningu uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, a książki i artykuły branżowe stały się codziennymi lekturami. Wiedza, zrozumienie potrzeb, chęć niesienia pomocy i prostota to klucz w dietoterapii oraz treningu.

NAJLEPSZĄ DIETĄ JEST TAKA, KTÓRĄ JESTEŚ W STANIE UTRZYMAĆ DŁUGOFALOWO. MOCNE, NIEPOTRZEBNE ELIMINACJE PRZYNOSZĄ WIĘCEJ SZKODY NIŻ POŻYTKU. WIERZĘ, ŻE DIETA POŁĄCZONA Z PRAWIDŁOWYM TRENINGIEM JEST SKUTECZNYMLEKARSTEM W WALCE Z WIELOMA CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI. PLAN ŻYWIENIOWY MA BYĆ PIERWSZYM WIELKIM KROKIEM W NAUCE ZDROWEGO ŻYWIENIA ORAZ ZMIANY NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH.