Regulamin Treningów

Klient przed przystąpieniem do treningów personalnych powinien przejść badania okresowe w celu wykluczenia przeciwskazań do aktywności fizycznej.

Brak zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia treningów lub badań okresowych skutkuje tym iż klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność w razie ewentualnych powikłań zdrowotnych.

Klient powinien zjawiać się punktualnie o umówionych godzinach.

Każdy trening trwa 60 minut.

Jeżeli celem klienta jest poprawa sylwetki oraz schudnięcie, powinien on zgłosić się na konsultację dietetyczną, gdyż połączenie treningów personalnych oraz diety jest w stanie przynieść zamierzone efekty.

Klient rozgrzewa się we własnym zakresie, dlatego też zaleca się przychodzić na trening 10-15 minut wcześniej w celu dokonania rozgrzewki.

Trening personalny może być odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Jeżeli klient odwołuje trening w czasie krótszym niż 24-godziny przed, wtedy uważany jest on za odbyty.

Zwrot za niewykorzystany pakiet bądź trening jest możliwy za okazaniem zaświadczenia lekarskiego mówiący o braku możliwości wykonywania treningu/ów.

Jednorazowe zawieszenie treningów na okres nie dłuższy niż 14 dni jest możliwe.

Terminy spotkań ustalane są na cały tydzień lub miesiąc z dokładnymi godzinami.

Każdy pakiet treningowy ważny jest 3 miesiące od daty odbycia pierwszego treningu.

Trenujący ma obowiązek przed każdym treningiem podpisać się na karcie treningowej.

Opłaty za trening powinny być uiszczane z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu. Możliwa jest także płatność w ratach (dotyczy pakietów 8/12/24/36 treningów).

Sztanga